• Opdracht 2 . 2 . 1: Stakeholdersanalyse en krachtenveld

  Opdracht 2 . 2 . 1: Stakeholdersanalyse en krachtenveld Essay

OPDRACHT 2 . 2 . 1: STAKEHOLDERSANALYSE EN KRACHTENVELD

In voorgaande taken zagen we de onmiskenbare catalogo die verschillende partijen en actoren in het organisatievraagstuk spelen. In blok one particular heeft u al kennis gemaakt met de grondlegger van sobre stakeholdersbenadering Freeman (1983, 1984) en soorten stakeholders bij Clarke (1998)

Lees just nu het artikel van Ur. K. Mitchell Toward a theory of stakeholder identification and salience: defining the principle of who and what genuinely counts uit 1997 (reader 2). Ditgene artikel bouwt verder op de gedachten van sobre grondlegger van de stakeholderbenadering Freeman (1984). Het geeft inzicht in het krachtenveld van verschillende stakeholders sobre biedt het model aan om stakeholders te identificeren en te typeren in termen vehicle _power, capacity en desperation. _ Dit model geeft een genuanceerd beeld truck wat een stakeholder is usually. Dit houdt veel meer in serta uitsluitend een management en de klant. Typerend is definitely dat veel managers juist een betrekkelijk smal beeld hebben vehicle het begrip stakeholder en vooral oog hebben voor shareholders. Door de verkeerde stakeholders te raadplegen of stakeholders te vergeten en/of te onderschatten loop je het risico dat de verkeerde prioriteiten gesteld worden.

Gebruik onderstaande opdracht en bijbehorende vragen om een eigen werkwijze te voraussehen als u straks een stakeholderanalyse gaat doen voor de eindopdracht. Ga hierbij expliciet uit van een werk vehicle Mitchell ou al.

Neem nu een voorbeeld vehicle Odfjellhttp://www.binnenla and dsbestuur. nl/dossier-odfjell. 8221502. lynkx en http://nos.nl/dossier/244869-chemie-en-veiligheid/thema/odfjell/

Via Google kunt u over een bedrijf Odfjell eventueel meer achtergrondinformatie above de gevolgen van para lekkende tanks en para discussie perish daarop volgde opsporen, maar dat is definitely geen verplichting. Geef dan in uw uitwerking expliciete referenties of kopieer sobre inhoud sobre voeg perish als bijlage toe in uw uitwerking.

Beantwoord sobre volgende vragen:

Leg uit met welke stakeholders het...

Pros and Cons of Cosmetic Surgery Dissertation

In a society centered on looks you can hastily consider cosmetic surgery to solve an irregular nose or perhaps shed some unwanted pounds. Could it be worth it? Exactly…...

Read

Islamic Legislation Essay

Defining Islamic Law Islamic rules is the collection of rulings and legally binding rules linked to the regulation of individual tendencies in contemporary society. It is…...

Read

Essay regarding GOOD VS EVIL

The ideas of good and bad have got varied a whole lot from nation to land and from age to age they own often experienced direct conundrum to each other.…...

Read

Surveyed Example of Teenagers Essay

Teaching Adolescents 4/12/14 Case Study After having accomplished some declaration involving children both in classrooms and public noneducational adjustments, some matters regarding identification became clear. In addition…...

Read

«Why I Want a Wife» by Judy Brady Dissertation

" Why I Want a Wife" ? Judy Brady " Based on the dictionary, a wife is a " woman married into a man. " But…...

Read

Sin and Redemption of Scarlet Notice Essay

Sin and Redemption: The Transformations of Prynne, Chillingsworth, and Dimmesdale In " The Scarlet Letter, ” Hawthorne reveals the consequences of sin while an important aspect in…...

Read